Thai Bev โรงงานสุราบางยี่ขัน

เดิมใช้เคมีบำบัด มีปัญหาตะไคร่ ตะกรัน ต้องถ่ายน้ำทิ้ง ล้างบ่อพัก เดือนละ 2 ครั้ง

หลังจากเปลี่ยนมาใช้โอโซน ในเวลา 5 วัน น้ำใส และสะอาดขึ้น ประหยัดน้ำ จากการที่เคยถ่ายน้ำทิ้ง ประหยัดพลังงานค่าไฟฟ้า จากการระบายความร้อนได้ดีขึ้น