การใช้โอโซน
เพื่อสลายไขมัน กำจัดกลิ่นเหม็น และสลายสารพิษในบ่อดักไขมัน
ปัญหาที่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป มักพบเจอกันบ่อย คือสภาพบ่อดักไขมันที่จับตัวเป็นก้อนหนา เต็มไปด้วยสารพิษ ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง และต้องทำการดูดไขมัน กำจัดกาก ออกเป็นระยะๆ ซึ่งนอกจากสร้างความวุ่นวายเป็นอย่างมากแล้ว ยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการกำจัดสูงอีกด้วย
greasetrap, ozone
บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโลก เราจึงมุ่งมั่น พัฒนา เทคโนโลยี โอโซน เพื่อช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถ

โรงงานแปรรูปปลาทูน่า จ.สมุทรสาคร

แผนผัง ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานฯ
เปรียบเทียบสภาพบ่อดักไขมัน ก่อน/หลัง ใช้งาน SYNERGY
greasetrap, ozone
ค่าพารามิเตอร์น้ำบ่อดักไขมัน ก่อน/หลัง เติมโอโซน
การใช้โอโซน Pre-treatment ช่วยกำจัด FOG
การใช้บ่อดักไขมันทั่วไปกำจัดน้ำมันและไขมันเพียงร้อยละ 60 (กรมควบคุมมลพิษ, 2537) แสดงว่ายังคงมีน้ำมันและไขมันหลุดออกไปกับน้ำเสีย โดยทั่วไปแล้วนั้นพันธะคาร์บอนของ น้ำมันและไขมันนั้นจะมีโครงสร้างที่ใหญ่ จึงส่งผลให้ยากต่อการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์
ตรวจวัดกลิ่น และสารพิษในอากาศ ก่อน/หลัง เติมโอโซน
เปรียบเทียบสภาพในถัง DAF ก่อน/หลัง ใช้งาน SYNERGY
เปรียบเทียบการบำบัดไขมัน