อนุสิทธิบัตร เทคโนโลยีโอโซน
SYNERGY LIFE ได้จดสิทธิบัตร เทคโนโลยีโอโซน เป็นของตัวเอง ในวันที่ 17 ก.ย. 2555

ISO 9001 / ISO 140001
Scope of Certification DESIGN AND MANUFACTURE of Ozone Generator & Oxygen Generator

สิทธิส่งเสริมการลงทุน
เครื่องผลิตโอโซนของบริษัท ได้รับการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงาน จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

ตรวจสอบประสิทธิภาพ
เครื่องผลิตโอโซนของบริษัท ได้รับการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงาน จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี