แก้ไขปัญหาเหล็กและ แมงกานีชในน้ำบาดาล

หลังจากบำบัดด้วยโอโซน: ค่า Conductivity / SS / แร่เหล็กสูง / Dissolved ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ


ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการใช้โอโซน

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้งาน


วังถลางเจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล