แก้ปัญหากลิ่นและน้ำ ในกระบวนการพ่นสี

ปัญหาที่โรงงานพ่นสีหลีกเลี่ยงไม่ได้

1. กลิ่นสี และสารระเหย
2. น้ำทิ้งที่ต้องบำบัด และกำจัดโดยการจ้างบริษัทขนย้ายกาก
3. น้ำดีที่ต้องใช้เติมจำนวนมาก ยิ่งมีน้ำทิ้งมากเท่าไร ก็ต้องเติมน้ำดีมากเท่านั้น

ปัญหาทั้งหมดนี้ สามารถแก้ไขได้โดยการใช้ เทคโนโลยีโอโซน โดย oxidation process จะทำปฎิกริยาทางเคมี สลายพันธะทางเคมี ให้ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ ขณะเดียวกัน การผสมโอโซน ลงน้ำด้วยระบบ Hybrid mixing system จะทำให้กากสีแยกตัว ลอยตัวขึ้น ทำให้ตักกากสี ออกได้ง่าย นำไปทิ้งในรูปขยะแห้ง ไม่ใช่น้ำ สามารถลดปริมาณน้ำทิ้งลง ขณะเดียวกัน น้ำที่ใช้ ในม่านน้ำก็จะสะอาดขึ้น สามารถใช้หมุนเวียนได้นานขึ้น ลดปริมาณน้ำดีที่ใช้ในเวลาเดียวกัน

สารประกอบบนโลกใบนี้มีโครงสร้างเป็นสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน (VOC) ซึ่งโอโซนสามารถทำปฏิกิริยาให้แตกสลาย เปลี่ยนเป็นสารที่ไม่เป็น อันตรายได้

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้งาน


บริษัท คิวเอ็ม อินเวนท์ จำกัด