เดอะ มอลล์

ได้นำโอโซนมาใช้ บำบัดน้ำเสียกลับมาเป็นน้ำใช้ในสุขภัณฑ์

ผลจากการบำบัด ด้วยโอโซน น้ำที่ได้.. ปราศจากเชื้อโรค กลิ่นหายไป สีน้ำสะอาด ใส


ผลการวัดค่าน้ำเสีย ที่บำบัดด้วยโอโซน คุณภาพ เทียบเท่าน้ำดื่ม