มุ่งมั่น พัฒนา เทคโนโลยี โอโซน เพื่อโลก เพื่อสิ่งแวดล้อม

CERTIFICATION

อนุสิทธิบัตร เทคโนโลยีโอโซน
SYNERGY LIFE ได้จดสิทธิบัตร เทคโนโลยีโอโซน เป็นของตัวเอง ในวันที่ 17 ก.ย. 2555

ISO 9001 / ISO 140001
Scope of Certification DESIGN AND MANUFACTURE of Ozone Generator & Oxygen Generator

สิทธิส่งเสริมการลงทุน
SYNERGY Life เป็นผู้ผลิตเครื่องโอโซน เพียงรายเดียว ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน ในกิจการผลิตเครื่องโอโซนที่มีการวิจัย พัฒนาและมีการออกแบบทางวิศวกรรม

ตรวจสอบประสิทธิภาพ
เครื่องผลิตโอโซนของบริษัท ได้รับการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำงาน จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

FROM DESIGN TO MANUFACTURING ผลิตเครื่องได้ทุกขนาด ตามความเหมาะสมใช้งานของลูกค้า