อุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่ม/ น้ำแข็ง

ระบบโอโซนเพื่อน้ำอุปโภค บริโภค

ฆ่าเชื้อโรคขั้นสุดท้ายก่อนการบรรจุที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยก๊าซโอโซน และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ต่อเนื่องจนสิ้นกระบวนการบรรจุจนถึงผนึกฝา โดยก๊าซโอโซนที่หลงเหลืออยู่ในขวด จะแปรสภาพ เป็นก๊าซออกซิเจน ที่มีประโยชน์และช่วยทำให้รสชาติของน้ำชวนดื่มยิ่งขึ้น

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้งาน


ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด


โรงงานน้ำแข็งสุวรรณธารา