ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

งานทดสอบบำบัดน้ำเสีย ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ได้แก่ บำบัดน้ำทิ้ง บ่อ Effluent, บำบัดน้ำ บ่อ Grease Trap และ บำบัดน้ำ บ่อ EQ

บำบัดน้ำทิ้ง (Effluent) ด้วยระบบโอโซน SYNERGY


คุณภาพเทียบเท่าน้ำประปา ภายในเวลาเพียง 3 นาที

บำบัดน้ำ Grease Trap ด้วยระบบโอโซน SYNERGY


บำบัดน้ำ บ่อEQ ด้วยระบบโอโซน SYNERGY


เปรียบเทียบการบำบัดน้ำด้วยจุลินทรีย์แบบเติมอากาศ Pre-treat ด้วยโอโซน กับ แบบปัจจุบัน