ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล

ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เชื่อมั่นในระบบ synergy solution ติดตั้งระบบโอโซนใน cooling tower ทั่วประเทศ

หลังการติดตั้งระบบ SYNERGY® DOF system
ใน cooling tower น้ำใส ไม่มีตะไคร่
บำบัดน้ำเสีย, อาคารสำนักงาน, ห้างสรพพสินค้า, โอโซนเปรียบเทียบการบำบัดน้ำ
ไม่มีตะไคร่, Biofilm, คุณภาพน้ำคงที่, สีน้ำใส, ไม่มีตะกอน, ประหยัดน้ำ, Bleed off, ปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม


SYNERGY DOF® SYSTEM

บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโลก
เราจึงมุ่งมั่น พัฒนา เทคโนโลยี โอโซน เพื่อให้ห้างสรรพสินค้า