ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

พวกเราภูมิใจ ที่ได้มีส่วนช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ทางศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ได้นำโอโซนของทางบริษัท SK Synergy ไปใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID 19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้อาคารสถานที่