ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลสุขุมวิท

อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลสุขุมวิท เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ครบครันทั้ง เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และศักยภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา เน้นการให้บริการชั้นเลิศ ภายใต้บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสะอ้าน สะดวกสบาย และอบอุ่น

ได้พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ขึ้นอีกระดับ โดยการใช้เทคโนโลยี โอโซน บำบัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ที่อาจหลุดลอดจากระบบบำบัดน้ำเสีย สร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น ว่า สภาพแวดล้อม ทั้งภายนอก และ
ภายใน ของโรงพยาบาล สุขุมวิท สะอาด สดชื่น ทุกตารางนิ้ว

โอโซน บำบัดกลิ่น ไม่พึงประสงค์ จากระบบบำบัดน้ำเสีย