ศูนย์การค้า Terminal 21


บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด ติดตั้งระบบ SYNERGY® DOF system ให้กับศูนย์การค้า Terminal 21 เพื่อสลายไขมัน กำจัดกลิ่น และสลายสารพิษในบ่อดักไขมัน

หลังการติดตั้งระบบ SYNERGY® DOF system ที่บ่อดักไขมัน เพียงเวลา 1 เดือน ไขมันไม่จับตัวเป็นก้อน และ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินระบบตักหรือดูดไขมันอีกต่อไปหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นบริเวณภายนอกห้องบำบัด
ไม่รบกวนลูกค้า ไม่ต้องเดินระบบเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นSYNERGY DOF® SYSTEM
ไม่เกิดกากไขมันลอยผิวน้ำ, กำจัดกลิ่นเหม็น และแก๊สพิษ, น้ำทิ้งใส และไม่มีกลิ่น

บริษัท ซินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโลก
เราจึงมุ่งมั่น พัฒนา เทคโนโลยี โอโซน เพื่อให้ห้างสรรพสินค้า