ระบบบำบัดน้ำเสีย

ปัญหาที่อาจเกิดกับระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐาน

1. การบำบัดแบบไร้อากาศประสิทธิภาพต่ำ
2. ตะกอนจากระบบบำบัดเยอะ ต้องกำจัดออก
3. เติมอากาศแล้ว แต่ยังมี H2S สูง และ น้ำยังมีสี
4. น้ำบำบัดแล้วมีเชื้อโรคเยอะ

Ozone ช่วยอะไรได้บ้าง ในการบำบัดน้ำเสีย?

• ช่วยกำจัดกลิ่น H2S
• ช่วยลดสี
• ช่วยฆ่าเชื้อโรค
• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยตะกอนแบบไร้อากาศ
• ช่วยลดความสกปรกของน้ำ (COD)


PRE TREATMENT

ช่วยลด COD / OGF / เชื้อโรค สี กลิ่น และ เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยของจุลินทรีย์ ในระบบบำบัด


POST TREATMENT

ช่วยลด COD / SS / TKN เชื้อโรค สี กลิ่น

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้งาน


ห้างเซ็นทรัลเวิลด์