บำบัดน้ำใน Cooling Tower แทนการใช้สารเคมี

เปรียบเทียบการบำบัดน้ำ

ผลดีจากการใช้ระบบโอโซน


ระบบโอโซน น้ำใส ไม่มีตะไคร่


ตำแหน่งติดตั้ง ระบบโอโซน

Cooling tower Capacity 2,500 RT
Condenser Water Flow rate 6,000 GPM
เดินระบบโอโซน วันที่ 7/1/2020


เคมี มีผลต่อค่า conductivity

จะเห็นว่ายิ่งใช้ ClO2 ยิ่งก่อให้เกิดการสะสม Cl- เยอะ ทำให้ Conductivity ของน้ำสูง ทำให้ต้อง Blowdown บ่อย


Layout บำบัดน้ำ Cooling tower ด้วยระบบโอโซน

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้งาน


Thai Bev โรงงานสุราบางยี่ขัน


Tesco Lotus


Singha Complex


เซ็นทรัล มหาชัย


NXP


BDMS Wellness Clinic


โรงพยาบาล กรุงเทพเชียงราย


โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


ลุมพินีทาวเวอร์


EEC Building