บริษัท ซีพีแรม จำกัด

CP RAM บริษัทหนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่อบสด มียอดขาย กว่า 10,000 ล้านบาท ต่อปี มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาหาร ปลอดภัย EFSIS และ BRC ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ EU อีกด้วย

ได้ก้าวล้ำไปอีกขั้น โดยการนำเทคโนโลยี โอโซน SYNERGY ของ บริษัท SK SYNERGY จำกัด มาใช้ในการบำบัดกลิ่นที่เกิดจากอาคารรีดตะกอน เพื่อให้สภาพแวดล้อมในโรงงาน และ โดยรอบ ปราศจากกลิ่น และ มลพิษใดๆ นับเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน