ฆ่าเชื้อโรคในผักและผลไม้

ห้องเย็นเก็บผัก ผลไม้

โอโซน ป้องกันการเกิดเชื้อรา แมลงศัตรูพืช ถนอมผิวผัก ผลไม้ให้ดูสด


โอโซนได้รับการรับรองจาก องค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา
(US FDA) ว่ามีประสิทธิภาพเป็นสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
เช่น รา และ แบคทีเรีย

The Food and Drug Administration (FDA) is amending the food additive regulations to provide for the safe use of ozone in gaseous and aqueous phases as an antimicrobial agent on food, including meat and poultry. This action is in response to a petition filed by the Electric Power Research Institute, Agriculture and Food Technology Alliance.

This rule is effective June 26, 2001. Submit written objections and requests for a hearing by July 26, 2001. The Director of the Office of the Federal Register approves the incorporation by reference in accordance with 5 U.S.C. 552(a) and 1 CFR part 51 of a certain publication listed in § 173.368(c), effective as of June 26, 2001.

Source: Federal Register

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้งาน


บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด