กำจัดกลิ่น

การใช้โอโซนกับระบบปรับอากาศแบบส่วนกลาง


Right product for the right applicationOzone มีประโยชน์อย่างไร ในการบำบัดอากาศ?

• ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ในอากาศได้ดีเยี่ยม
• กำจัดกลิ่นอับ ในห้องปรับอากาศ ในท่อ AHU
• กำจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ในห้องเก็บขยะ (H2S, HCN, VOC)
• กำจัดกลิ่นบุหรี่ กลิ่นสารเคมี กลิ่นสี ทินเนอร์
• กำจัดกลิ่นน้ำเสีย กลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะย้อนไปห้องน้ำ

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้งาน


โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ


โรงพยาบาลสุขุมวิท


บริษัท ซีพีแรม จำกัด


เซ็นทรัล มหาชัย