การแก้ปัญหาไขมันในบ่อ Grease Trap ด้วยโอโซน

ถังดักไขมันทั่วไป

ถังดักไขมันทั่วไปในปัจจุบันสามารถกำจัดไขมันได้เพียงร้อยละ 60 (กรมควบคุมมลพิษ, 2537) และพบปัญหาคือ
– กลิ่นเหม็น
– ต้นทุนในการกำจัดกากตะกอนสูง
– ไขมันหลุดออกไปกับน้ำเสียส่งผลต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ระบบโอโซน น้ำใส ไม่มีไขมัน


เปรียบเทียบการฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งด้วยโอโซน
greasetap, ozone, compare
ลูกค้าบางส่วนที่ใช้งาน


ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว


โรงพยาบาลศิริราช